Kalite Politikamız

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Telekomünikasyon sektörüne değişen müşteri şartlarına uygun Fiber Optik Kablo tasarımı ve üretimi yapan CENKABLO A.Ş rekabetçi pazar ortamında, her zaman en kaliteli ürünleri üreterek müşterilere talep edilen zamanda sunmayı amaçlamaktadır. Üst yönetim olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği standartları prensiplerini ve şartlarını yerine getirerek Entegre Yönetim Sistemi’nin uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Yönetimimiz, aşağıda yazılan politikaların eksiksiz olarak uygulanması için gerekli olan destek ve çabayı göstereceğini tüm paydaşlarına taahhüt eder:

• Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği ve çevre mevzuatlarının yanı sıra, işkolumuzla ilgili tüm yasal şartlara, müşteri şartlarına, kalite, çevre ve İSG yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak

• Teknolojik gelişmeleri takip etmek, sektörümüz ile ilgili gelişen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak

• Tüm süreçlerde çevre kirliliğini önlemeye, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek

• Doğal kaynaklarımızı korumak, ham madde ve doğal kaynak kullanımını uygun değerlerde tutmak ve oluşan atıkların geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak

• Faaliyet alanımız içine giren alt yüklenici, ziyaretçiler ve tüm personelimize kalite, çevre ve İSG bilincini yaymak, iş güvenliğini sağlamak

• Tüm personelin eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak ve sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak

• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmak, değerlendirilmek, izlemek ve gerektiğinde aksiyonlar almak

• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmak, değerlendirilmek, izlemek ve gerektiğinde aksiyonlar almak

Bütün çalışanlar; özellikle işe yeni girenler, Cenkablo A.Ş.’ nin Entegre Yönetim Sistemi Politikası konusunda eğitilirler, bu ilkelerin uygulanması, sistemin sürdürülmesi ve sürekli geliştirilmesi ve katkılarının sağlanması için teşvik edilirler.